Villkor och regler – leva bilfritt i 90 dagar genom Låt bilen stå

Kampanjen Låt bilen stå genomförs av Jönköpings kommun och ger familjer möjlighet att testa hur det är att vara utan bil i 90 dagar genom att erbjuda hållbara alternativ. Under denna period förbinder sig familjen att avställa sin/sina bilar. En förutsättning är också att ni är aktiva på ett Instagram-konto som tilldelas av Jönköpings kommun. Det kan även komma att förekomma annan medial uppmärksamhet. Efter er medverkan behöver ni svara på frågor kring era upplevelser av att vara bilfria under 90 dagar samt era resvanor.

Att bli deltagare är endast möjligt för dig som bor i Jönköpings kommun. Du måste ha fyllt 18 år och vara vårdnadshavare för minst ett barn. Antalet platser är begränsat. Vid undertecknande av avtal godkänner ni de villkor som följer utlåningen av lådcykel, elcyklarna samt kollektivtrafikkort. Läs noga igenom Villkor för elcyklar samt Villkor för kollektivtrafikkort nedan. Avtal undertecknas vid uthämtning av cyklar och kollektivtrafikkort i samband med den bilfria periodens start.

Personuppgifter

Vissa personuppgifter samlas in för att säkerställa låntagarens identitet i samband med kampanjen och utlåningen cyklar och kollektivtrafikkort. Uppgifter om adress för bostad och arbete m.m. utgör urvalskriterier för val av deltagare. Personuppgifterna behandlas enligt GDPR och används endast av Jönköpings kommun och till ändamål som berör kampanjen Låt bilen stå. Personuppgifterna kan komma att arkiveras för Jönköpings kommuns interna utvärderingar av kampanjen. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Jönköpings kommun.

VILLKOR FÖR ELCYKLAR/ELASSISTERADE LÅDCYKLAR
Användarens ansvar vid överträdelser av trafikbestämmelser
Låntagare till den lånade cykeln står ensamt ansvarig för eventuella överträdelser i trafiklag och andra trafikbestämmelser vid användandet av cykeln.

Användarens ansvar vid skada eller förlust av cykel/lådcykel

Låntagaren har fullt ansvar för cykel och medföljande tillbehör under lånetiden. Låntagaren är ensamt ersättningsskyldig gentemot långivaren för det fall cykel eller tillbehör såsom t.ex. laddare eller dylikt skadas, saknas eller blir stulet. Låntagaren bör ha en giltig försäkring som täcker utrustningens värde för eventuella skador, stölder eller dylikt.

Låntagaren är skyldig att ersätta långivaren för samtliga reparationskostnader som uppstår för långivaren på grund av cykel eller tillbehör som återlämnas i skadat eller förändrat skick från lånetillfällets dag. Låntagaren bör kontakta sitt försäkringsbolag.
För det fall cykeln skadas på ett sätt som inte kan avhjälpas med hjälp av reparation är låntagaren skyldig att ersätta långivaren för cykelns marknadsmässiga värde. Långivaren har tolkningsföreträde till vilka åtgärder som krävs för att återställa en skadad cykel. Låntagaren bör kontakta sitt försäkringsbolag.

För det fall cykeln blir stulen är låntagaren skyldig att ersätta långivaren med cykelns marknadsmässiga värde. Låntagaren bör upprätta en polisanmälan och kontakta sitt försäkringsbolag.

Det åligger låntagaren att inneha relevant försäkring för lånetillfället. Låntagaren behöver själv undersöka vad som gäller för vederbörandes enskilda hemförsäkring, då villkoren varierar mellan olika försäkringsbolag. Vi rekommenderar att deltagarna har goda möjligheter att förvara elcyklarna och lådcykel säkert som t.ex. garage eller cykelförråd.

Borttappad nyckel

För det fall låntagaren inte lämnar in cykelnyckeln; oberoende av stöld, slarv, förlust eller dylikt är låntagaren skyldig att ersätta långivaren för denna med 500 SEK.

Återlämnande

Cyklarna och medföljande tillbehör ska återlämnas i samma skick som vid utlåningstillfället och vid angivet datum och klockslag enligt överenskommelse.

VILLKOR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKKORT
Användarens ansvar vid förlust av kollektivtrafikkort
Kollektivtrafikkorten skall registreras på Mina Sidor på www.jlt.se. Vid förlust av kollektivtrafikkort ska detta meddelas Jönköpings Länstrafik samt kampanjansvariga på Jönköpings kommun. Efter avslutad deltagande ska samtliga kollektivtrafikkort återlämnas till Jönköpings kommun.

VILLKOR FÖR URVAL

Jönköpings kommun förbehåller sig rätten att välja ut lämpliga familjer för deltagande i kampanjen.

 • Familjen äger en eller fler bilar som alla ställs av under deltagande i projektet.
 • En eller flera familjemedlemmar använder bil vid resor i vardagen under de flesta

  av veckans dagar. De bilresor familjen gör skall kunna ersättas med elcykel,

  lådcykel och/eller kollektivtrafik.

 • Familjen accepterar att deras erfarenheter kommuniceras via Instagram, som

  erhålls av Jönköpings kommun, under den bilfria perioden.

 • Familjen är införstådd med att medverkan i kampanjen kan medföra medial

  uppmärksamhet.

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required